Dwang.eu Professionals

3 april 2016

In deze nieuwsbrief

  • Lijst van behandelaars
  • Studiedag VGCt metacognitieve therapie
  • Artikelen
  • Melden plaatsing artikelen en input nieuwsbrief

LIJST VAN BEHANDELAARS

Zoals vermeld in de algemene nieuwsbrief, is de lijst van behandelaars nu een feit! Weliswaar nog in opbouw maar we krijgen nu al veel enthousiaste reacties. Opname op de lijst is gratis en eenvoudig. Behandelaars uit Nederland en België met specifieke deskundigheid in OCD kunnen zich opgeven via m.b.v. dit formulier (download).

STUDIEDAG VGCt METACOGNITIEVE THERAPIE

De sectie angststoornissen van VGCt organiseert op 27 mei een studiedag over MCT (metacognitieve therapie). MCT is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op de opvattingen die patiënten hebben over hun gedachten en gedragingen in plaats van op de inhoud van de daarvan.

Lees verder voor de gegevens van de workshop en aanmelding.

ARTIKELEN

Metacognitive therapy for obsessive–compulsive disorder: A pilot study (Als de abstract niet meteen opent, klik dan op ScienceDirect)

Een onderzoek van Colin van der Heiden (et al.) waarin de effecten van metacognitieve therapie (MCT) vergeleken worden met exposure en responspreventie (ERP). MCT is gericht op de metacognitie, een belangrijke cognitief proces dat betrokken is bij de ontwikkeling en het voortduren van dwangproblematiek. De onderzoeksresultaten zijn veelbelovend.

 

Self-Regulation of Anterior Insula with Real-Time fMRI and Its Behavioral Effects in Obsessive-Compulsive Disorder: A Feasibility Study

Dwangklachten verminderden door de doorbloeding van de insula te verlagen met behulp van neurofeedback. De insula heeft te maken met walging. 

 

Stuck song syndrome: musical obsessions — when to look for OCD

Een artikel van Anne Margriet Euser (et al.) over liedjes die in je hoofd blijven hangen; Stuck Song Syndrome, ook wel oorworm genoemd. Dit fenomeen komt vaker voor bij vrouwen, jeugdigen en mensen met een dwangstoornis.

 

Elektrische hersenstimulatie bij obsessieve-compulsieve stoornis: langetermijneffecten en een nieuw doelwit

In dit artikel bespreekt Laura Luyten de (lange termijn) effecten van DBS in de bed nucleus van de stria terminalis, een ander target dan in Amsterdam meestal wordt genomen.

MELDEN PLAATSING ARTIKELEN

Onderzoekers die een artikel geplaatst hebben in een wetenschappelijk tijdschrift, willen we vragen dat te melden via info@dwang.eu. Wij nemen het dan op in deze nieuwsbrief voor professionals. Helemaal mooi is als je het artikel kunt voorzien van een korte uitleg voor leken. Dan nemen we het ook op in de algemene nieuwsbrief die naar bijna 2000 mensen gaat.

INPUT NIEUWSBRIEF

Heb je dwanggerelateerde items die interessant zijn voor in de nieuwsbrief voor professionals, mail deze dan naar info@dwang.eu.

Je kunt deze mail doorsturen naar andere belangstellenden. Als je deze mail via een ander krijgt en zelf wilt ontvangen, meld je dan aan op deze pagina voor onze nieuwsbrieven.